Haberler

 
Ekselans Patrik Bartholomew'un Özer Uçuran Çiller'e Yazdığı MektupTürkçe Tercümesi

Tanrı nezdinde çok sevdiğimiz, Saygıdeğer Bay Özer Uçuran Çiller’e: Tanrı’nın inayeti ve huzuru üstünüzde olsun.
İnfoteizm/Tanrı’nın Enformasyonu adlı muhteşem kitabınızı alışım üzerine, sizinle kurduğumuz temas nedeniyle samimi
şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel yayın aracılığıyla, farklı iman ikrarları ve dinlere mensup insanlar arasındaki diyalog gereksinimi,
gerçekten yeniden canlandırılmıştır. Bununla beraber, okuyucular, kendi dini inançları ya da kültürel alt yapılarına bakılmaksızın,
yaratılışın başından bu yana, Tanrı’nın yaşayan varlığını kabul etmeye davet edilmektedir.
Çalışmanızla ilgili en etkileyici husus ise, onun her şeye karşın, eylem için oluşturmuş olduğu güçlü istektir. Dünya’nın
geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan çok önemli dini şahsiyetlerinin yapmış olduğuna benzer bir şekilde, burada, bu kitapta
da seslenilenler, insanlıktan nasibini almamış kalpsizlere dönüştürülmüş kalpler, körleştirilmiş gözler ve sağırlaştırılmış kulaklardır.
Buradan hareketle, günümüz için asıl vurgulanması gereken şey, büyük Peygamber İsa ve diğer peygamberleri yansıtmaktır. Bizler
sadece gözlerimizle gördüğümüzde, kulaklarımızla duyduğumuzda ve kalplerimizle anladığımız zaman, her şeye yayılmış, her yerde
var olan Yaratıcı’yı doğru olarak anlayabiliriz.
Şahsınıza bir kez daha teşekkür eder, yeni yılda Tanrı’nın semadan, Size ve ailenize en güzel ve en mükemmel armağanlarını
yollaması için yürek dolusu dileklerimizi ifade etmek isteriz.


Infoteizm/Tanrı’nın Bilgisi

Dinler Arası Diyalogun Güçlendirilmesi
Clarion Review – USA


Özer Uçuran Çiller’in mantıklı düşüncelere dayalı bu kitabına göre Tanrı gerçekten ayrıntılarda gizlidir.
Özer Uçuran Çiller, İnfoteizm adlı kitabında Tanrı’nın var olduğuna dair inancını ve yaradılışın yapı taşları olan bilgi
ile enerji üzerinde yürütülecek bilimsel incelemeler yoluyla Tanrı’nın varlığını kavrayabileceğimizi açık bir dille ifade eder.
Müslüman Türk bir yazar, araştırmacı, yönetici ve girişimci olan Çiller, kendi ortaya attığı “infoteizm” terimiyle, yaradılışın
başlangıcından beri kendisiyle ilgili bilgiyi taşıyan atom altı parçacıklar yoluyla varlığının kanıtını sunan Yaradan’ın bilimsel
bilgi yoluyla kavranabileceği ve kabul edilebileceği bir inancı tasvir eder. Çiller, bilimin Tanrı’nın varlığını reddetmesinin bir
zayıflık olduğunu öne sürer, çünkü “Tanrı’nın varlığına dair kanıtların yokluğu, Tanrı’nın var olmadığının kanıtı değildir.”
“Belli frekansların ötesindeki sesleri algılayamasak veya duyamasak da, onların varlığını inkar edemeyiz” diyen Çiller,
“yasalara inanıyorsak, bu yasaları yaratmış olan bir varlığın var olduğuna da inanmamız gerekmez mi?” diye ekler.
Çiller’e göre zayıflık, evrimin akıllı ve düzenli bir eyleminin değil, bir dizi “rastlantı” sonucu olduğuna dayalı olan ateizmin de
özelliklerinden biridir.
İnfoteizm’de, “ evrenin görünüşü Tanrı’nın evrensel yasaları yoluyla belirlenebilir” şeklindeki
düşüncenin sunuluşu son derece ikna edicidir. Yazar inancını felsefe ve metafizik alanlarındaki
bilgileriyle de destekler ve kendi gibi “her şeyin düşünce, her şeyin de bilgi” olduğuna inanan
teosofistlerin eserlerine dayanır. Çiller ayrıca Amerikalı fizikçi ve bilgi teorisinin öncüsü John
Archibald Wheeler’in çalışmalarından yararlanmıştır; Wheeler’e göre “evrenin ana ilkesi
atomlar veya kuarklar değil ‘bilgi”dir.”
İngiliz dilindeki okurların bu eseri okuyabilmesi için Adnan Tonguç tarafından yapılan tercüme
takdire değerdir; bilimsel ve felsefi tartışmalar okumayı biraz zorlaştırsa da, kitap akıcı bir dile
sahiptir ve gramer veya sentaks açısından fazla hata yoktur. Kitabın ön ve arka kapak tasarımı
sade ama anlamlıdır; içerik sayfası iyi düzenlenmiştir; yazar biyografisi kapsamlıdır; kitabın
sonundaki uzun kaynakça da ilginç ve faydalı eserin ve yazarın saygınlığına katkıda bulunur.
Çiller’in kitabı, Yaradan’ın – kabilelerin geleneklerine, dinlere veya farklı kültürlere değil –
bilim alanındaki kanıtlara dayalı inancının Semavi dinlerin, aralarındaki ortak noktaların
farklılıklarından daha önemli olduğunu keşfetmesini sağlayabileceğine dair bir umut sunar.
Clarion Review_USA
Kristine Morris
5 Kasım 2013


Özer Uçuran Çiller’in
Morfik Alanlar ve
Evrim Hipotezi Dogrulandı

Hollanda Delta University of Technolog’nin bir “dönüm noktası” araştırması olarak ifade
edilen morfik alanların etkileşimi çalışması, “NATURE” dergisinin kısa bir süre önceki
sayısında şu başlıkla yer aldı.

“ÖZÜR DILERIZ EINSTEIN BU KUANTUM ARAŞTIRMA SIZIN
‘HAYALET EYLEM VE ETKILEME (SPOOKY ACTION)’ OLARAK
INANMADIĞINIZ EYLEMI GERÇEK OLARAK ORTAYA KOYUYOR.”


İnfoteizm kavramın geliştiren Özer U. Çiller’in, hemen hemen bütün kitaplarında sözünü
ettiği “Morfik alanların iletişimi sayesinde evrim’in gerçekleştiğine” ilişkin teorileri bu
son kuantum araştırmasıyla doğrulandı.
Araştırmaya ilişkin haberi “Kitaplarınızda sözü edilen teorileri doğruluyor” ifadesi ile
bizimle paylaşan Çiller’in İngilizce kitaplarını yayınlayan Çitlembik Yayınevi sahibi Sayın
Nancy Öztürk’e çok teşekkür ederiz.
Tüm ingilizce metni: https//www.facebook.com/infoteizm adresinde bulabilirsiniz
Subat 2017 Tarihli “Kainatın
Kapısı Açıldı” Açıklaması ve
Özer Ucuran Çiller’in Öngörüsü

Einstein’ın izafiyet teorisinin bir parçası olarak 100 yıl önce
ortaya attığı, uzay ve zamanı büken yerçekimsel dalgaların
varlığı kanıtlandı. Bu dalgalar Özer U. Çiller’in Nisan 2016
ayında yayımlanan ‘’Sır’ın Sırları’’ kitabında da bahsettiği ve
evrenimizi terk edebilen yegane graviton ışın parçacıklarının
dalgalarıdır. Dikkat çekici olan, açıklanan metinde graviton
parçacıklarından söz edilmemesidir.
Graviton evrensel enformasyon taşıyıcıları fenomeninde önemli olan, Tanrı
parçacığı (Higgs Bozunu) ile graviton parçacığının birlikteliğidir. Graviton
Tanrısal enformasyonu da taşır, etkileşim ve iletişimine aracılık eder. Gravitionlar
dünyamızı terk edebilen yegane ışınlardır ve Hiper Evren ile Dünyamız
arasında, enformasyon getiren ve götüren bir kurye görevi görür. Ayrıca gravition
gelen enformasyonu Tanrı parçacığına (yani Higgs Bozonu’na) aktarırken,
fotonların taşıdığı ”canlıların enformasyonu da” , Hiper Evrenin merkezine
oradan da dünya’ya taşır. Gravition parçacıklarının
“halka” şeklinde, dolayısıyla kapalı uçlu olmaları sonucunda,
herhangi bir mekana girebilir ve çıkabilirler.
Böylelikle gravitionlar, fotonlarla etkileşim
içine girebileceği gibi, Dünyamızdaki diğer tüm
parçacıklarla da etkileşim içine de girebilirler. Gravition
parçacıkları, Tanrısal enformasyonun iletişimini
dünyamıza taşıyan yerçekimsel parçacıklardır. Diğer
bir anlamda gravition ışınları, dört “ayar bozonu” ve
“Higgs bozonu” sayesinde Dünyamızdaki tüm madde
parçacıkları ile iletişim içine girebilir.


Özer Uçuran Çiller
Tanırsal Sistemin Bilimselliğini
Açıklayan KişidirMu ve Atlantis medeniyetlerini ortaya çıkaran İngiliz albay James Churchward’dır.
Churchward elde ettiği binlerce tabletten Mu Medeniyetinin varlığına ilişkin pek çok
kanıt elde etmiştir. Ona göre Atlantisli Osiris Mu Kıtasında eğitilmiş sonra Atlantis’e
dönerek orada büyük reformlar yapmıştır. Osiris Mu’da Sirius öğretisinden etkilenmiş
ve Osiris doktrinin kurucusu olmuştur.
Osiris’in Atlantis’te öldürülmesinden 6000 yıl sonra aynı öğretinin talebesi / insinyesi
olan Hermes Thot “Büyük Tufan” dan sonra Mısır’a göç etmiştir. Hermes Thot
Yunanca metinlerde astronominin (gök bilim), astrolojinin (yıldız bilim) tıbbın ve
bilgeliğin kurucusu olarak bilinir. Hermetizmi açıklayan kitabın ismi Kybalion’dur.
Kybalion’un konusu evrensel yasalardır. Üç insinye tarafından yazılan bu kitap 1912
yılında Amerika’da yayınlanmıştır. Kitabın dili İnsinyelere yönelik olduğundan bilimsel
açıklamalardan yoksundur. Özer U.Çiller senelerdir birçok kitabında evrensel yasalar
olarak anılan Hermetik prensiplerin bilimselliğini ortaya koymuş ve bu prensipleri de
içine alan “Tanrısal Sistemin” bilimselliğini açıklamıştır.
Not: On iki ayrı dilde yaptığımız araştırmalar sonucunda “Tanrısal Sistem” (Divine
System) anlamında bir temel öğe ve bilimsel açıklama bulunamamıştır.

Uz. Dr. Faruk Çetin’in, Özer Uçuran
Çiller’in “Biyoenformasyonel Rezonans”
Kitabı İle İlgili Yaptıgı Değerlendirme

Sayın Özer Uçuran Çiller Beyefendi;God's Particle
Kitabınızı okumaya başladığımda, insan sağlığına, okuduğumuz geleneksel tıptan farklı bir bilimsel
pencereden bakıldığını gördüm. Kitabınızı okudukça, kendim de dahil Türkiye’deki meslektaşlarımın
büyük çoğunluğunun, kitabınızda bahsedilen konular hakkındaki bilgi ve ilgi eksikliğimizi fark ettim.
Düşündüğümde, bu eksikliğin biyofizik eğitimi ile insan bedeni, dolayısı ile insan sağlığı arasındaki ilişkinin
yeterince anlaşılamamasından kaynaklandığına kanaat getirdim.
Bize tıp eğitimimiz sırasında hocalarımız, temel bilgi olarak, “ İnsan vücudunun bütün olduğunu, sağlıklı
olmanın, ruh, beden ve akıl sağlığı olarak iyi durumda olmak olduğunu, hastalık olmadığını, hasta olduğunu
yani aynı hastalığın her insanda farklı şekilde ortaya çıkabileceğini ve farklı seyredebileceğini “ öğretmişlerdi.
Kitabınızda, Biyo - Enformasyonel Rezonans Tıbbı adını verdiğiniz yaklaşımda ise;
Dünyadaki her insanın ve bedenimizdeki her hücre, doku ve organın kendine özgü
titreşimsel ve salınımsal bir frekansa sahip olduğu, bedenin elektromanyetik alanının
Evren’in kozmik alanı ile iletişim halinde olduğu bilimsel gerçeği kabul edilmektedir.
İnsan sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisi de bu gerçekler üzerine
kurgulanmaktadır.
Tıp doktoru olmamanıza rağmen, konulara hakimiyetinize, fizik bilginize hayran kaldım.
Kitabınızın uzun yıllar süren çalışma ve bilimsel araştırmanın ürünü olduğunu anladım.
Tıp öğrencilerinin biyofizik eğitiminin daha da iyileştirilmesinin ve Biyo-Enformasyonel
Rezonans Tıbbının dayandığı bilimsel gerçeklerin doktorlar tarafından daha iyi
anlaşılmasının; insan sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yeni
ufuklar açacağına inanıyorum.
Çalışma ve değerli araştırmalarınızın devamı için Tanrı’nın size sağlık ve güç vermesini
diler, saygılar sunarım.
Üz.Dr. Faruk Çetin
İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Kliniği

Özer Uçuran Çiller’in Başarının
Sırları Kitabı ile İlgili Yaman
Törüner’in Yazdığı Köşe Yazısı

Özer Uçuran Çiller’in başucu kitaplarından beşincisi,
“Başarının Sırları” adıyla çıktı. Kitapta, önceki başbakanlardan
Tansu Çiller’in eşi olan Özer Bey’in özdeyişleri ve Cumhuriyet
tarihimizin otuz ünlü kişisinin başarı ve azim öyküleri yer
alıyor. Bu kişiler arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuBaşarının Sırları
Mustafa Kemal Atatürk başta yer alırken, ikinci ve üçüncü
sıralarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakanımız Binali Yıldırım var.
Proje yönetimi tarafından belirlenmiş isimler arasında, İsmet
İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit
ve Mesut Yılmaz gibi isimler yok. Özer Bey’e, şaka yollu,
“Beni niçin koymadın?” diye sorduğumda, “Ben kendimi bile
koymadım!” dedi.
Proje yönetimi tarafından belirlenen diğer isimler, soyadı
sırasıyla: İshak Alaton, Cahit Arf, İbrahim Bodur, Tansu Çiller,
İhsan Doğramacı, Nejat Eczacıbaşı, Üzeyir Garih, Halil İnalcık, Yaşar Kemal, Muhtar Kent,
Asım Kocabıyık, Vehbi Koç, Şerif Mardin, Zeki Müren, İlber Ortaylı, Mustafa Öz, Hüsnü
Özyeğin, Orhan Pamuk, Sakıp Sabancı, Aziz Sancar, Kemal Sunal, Şarık Tara, Mustafa
Taviloğlu, Sabri Ülker, Murat Vargı, Kemal Yazıcı ve Ahmet Nazif Zorlu.
Muhteşem önsöz
Özer Uçuran Çiller, kitaba yazdığı önsözde diyor ki:
“Kader” ya da “şans” olarak adlandırılan koşulların başarı ve başarısızlık arasındaki farkı
yarattığını düşünmek, bir insanın içine düşebileceği en büyük yanılgılardan biridir.
Başarı değirmeninin suyu fırsat yaratma, fırsatı değerlendirme ve fırsat farklılaştırma
kaynağından gelir. Kişisel çabaları ile başarmayı hak eden, başarılı olur; başarısızlığa düşen ise
bunu hak ettiği için başarısızdır.
Her başarı bir hayal ile yola çıkar. Her hayal sebebinin bir sonucu, her sonucun bir sebebi
vardır.
“Neden bütün bunlar benim başıma geliyor?” diyorsanız hayallerinizi değiştirin.
İşler yolunda giderken “Kader ağlarını örüyor” demek yerine, “Yazgı ağlarını örüyor” deyin.
Başarı yazgı ile elde edilir, kader ile değil.
Yazgı kendi seçimlerimizle ve Yaradan’ın takdiri ile nereye gideceğimizi belirleyendir.
Sonuçta başarının sırrı, kaderi başarılı yazgıya dönüştürmektir.
Dünyanın en çok özdeyiş söylemiş kişisinin Özer Uçuran Çiller olduğunu biliyor muydunuz?
Yaman Törüner, Milliyet Gazetesi, 21 Şubat 2017


Kader Kısmet  - Sabah
Özer Uçuran Çiller son kitabını (Mutlu Huzurlu Başarılı Olabilme Sanatı) imzalayıp, göndermiş...
Teşekkürler.
Kitapta "öfke... Öfke kontrolü" konusu da var.
Öfkelenince "ben sana gösteririm" kabadayılığı da.
Özer Bey'in önerisi:
- Başkasına göstereceğimizi önce kendimize gösterelim... Güven ve azimle yola çıkarsak, bir gün herkes vardığımız noktayı fark eder.
Başarı... Kitabın en uzun bölümü...
Özer Uçuran Çiller diyor ki:
Bizde başarı biraz kader, biraz kısmet meselesi.
Oysa başarı, çalışılarak elde edilir... Hedefin olacak... İnanacaksın...
Kendine güveneceksin...
Krizi, doğurgan bir dönüm noktası olarak düşüneceksin... Göreceksin ki başarmışsın.
323 sayfa...
Keyifli bir kitap...

 http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/donat/2011/11/15/kader-kismet

Mutluluğun Anahtarı Elinizde ! -   Posta

Özer Uçuran Çiller'i, pek çoğumuz Tansu Çiller'in eşi olarak tanıyoruz. Ama onun yazar kimliğini de unutmamak gerek. Bu kitap temel olarak Mutluluğun ve Huzurun zenginlik gibi değerlerden daha önemli olduğunu vurguluyor, gelip geçici bir mutluluktansa sürdürülebilir huzurun daha önemli olduğunun altını çiziyor. Genişletilmiş ve revize edilmiş olarak tekrar yayınlanan kitap okurlara mutlu ve huzurlu olmak için gereken rahatlama yöntemlerini anlatıyor, düşünce şeklini değiştirme telkinleri yapıyor. Mutsuz bir beraberliktense mutlu bir yalnızlığa ne dersiniz? 

Sayım Çınar / Posta

ÖZER UÇURAN ÇİLLER’DEN MUTLULUĞUN FORMÜLÜ!

Özer Uçuran Çiller’in ‘Mutlu Huzurlu Başarılı Olabilme Sanatı’ adlı kitabının güncellenmiş yeni baskısı okurlarla buluştu.
Özer Uçuran Çiller tarafından kaleme alınan “Mutlu, Huzurlu, Başarılı Olabilme Sanatı” güncellenen yeni baskısıyla piyasaya çıktı. Kişisel gelişim alanında ülkemizdeki ilk eserlerden biri kabul edilen kitap geliştirilmiş içeriğiyle olumlu düşünme felsefesinin yöntemlerini okurlara sunuyor
Olumlu düşünme felsefesi ve kişisel gelişim yayıncılığı alanında ülkemizdeki ilk eserlerden biri olan kitap, maddi ve manevi isteklerimizin gerçekleşmesi için önerilen temel bir yaşam kılavuzu niteliği taşıyor.
İnsana dair her türlü meseleye akılcı ve köklü çözüm getiren olumlu düşünme felsefesinin insanlık tarihi kadar eski, evrensel ve geçerliliği bilimsel gözlemlere dayalı olduğunu söyleyen Çiller bu felsefeyle başarılı sonuçlar elde edebilmesinin temel gerekçesini evrensel manada varlığa ve yaşama hakim olan prensiplerin rehberliğiyle geliştirilmiş bir yaşam deneyimleme yaklaşımı olduğunu belirtiyor.
‘Olumlu Düşünme Sanatı’ nın bireysel ve toplumsal gerçeklik paralelinde, nasıl ele alınması, yaşatılması ve niçin yaşamımıza katılması gerektiğine ilişkin, egzersizlere dayanan düşünce, gözlem ve tecrübelerini aktaran Çiller uluslararası literatür ve kendi yaşam deneyimlerinden örnekler vererek okurlara rehber oluyor.
Çiller, kurulması gereken ilk ve en temel bütünlüğün mutluluk, huzur ve başarı arasında olması gerektiğini belirterek, “Toplumsal mutluluk ve huzurun bireyin kişisel gelişimi, hak ettiği mutluluk ve refaha ulaşmasından geçiyor, en karmaşık sorunlar, en hayalperest görünen hedefler bile olumlu düşünce felsefesinin ilkeleriyle çözümlenebilir, ulaşılabilir amaçlara dönüşebilir” diyor.
Özer Uçuran Çiller’in Doğan Kitap’tan çıkan “Mutlu, Huzurlu, Başarılı Olabilme Sanatı” adlı kitabının yanı sıra “İnfoteizm Tanrı’nın Enformasyonu”, “Yazgı, Değişken Kader”, “Sırrın Sırrı” ve “Yeni Çağda Düşünce Gücü ve Holistik Sağlığa Açılan Pencere” adlı kitapları da bulunuyor.

http://www.besikduzu.net/guncel/ozer-ucuran-cillerden-mutlulugun-formulu.html

http://sonsoz.com.tr/23_son_dakika/29550_ozer_ucuran_ciller_den_mutlulugun_formulu.html

http://www.akbabahaber.com/haber/ozer-ucuran-ciller8217den-mutlulugun-formulu-7039.html

http://www.haberler.com/ozer-ucuran-ciller-den-mutlulugun-formulu-3139731-haberi/

http://www.sondakika.com/haber-ozer-ucuran-ciller-den-mutlulugun-formulu-3139731/

 

 

HABERLER

< >
 • Kanser şüphesi göz muayenesinde anlaşılabilir

  Uzmanlar göz muayenesiyle bazı kanser türlerinin anlaşılabileceğini belirtiyor. Göz muayenesiyle en sık görülen göz kanseri koroid melanomu anlaşılabiliyor.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

  Mide gribi adını son zamanlarda daha sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Aslında normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etki ediyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. 

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Turşu sahiden probiyotik mi?

  İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Depresyonu iyileştirmek için turşu yiyin" açıklaması üzerine Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz turşunun probiyotik olup olmadığını yazdı.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

tüm haberler

 
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3