EZOTERİZM

 

Osmanlıcada karşılığı "Batînîlik" olan Ezoterizm; "gizli öğretiler anlamı "nı taşır... Batini, "içteki" anlamında kullanılırken; gizli öğreticilik ise, "içte saklı kalan bilgiler" olarak ifade edilir... Ezoterizin tersi, "Egzoterizm "dir...Yani, "Gizli Olmayan Bilgiler"... Ezoterizm'in tarihçesini kavrayabilmek için ezoterik ve batînî ekollerin gelişimine bakmak önemlidir... Yalnız öncelikle bilmemiz gerekir ki; ezoterik düşüncenin özünde, Tek Tanrı kavramı vardır... Bu Tanrı her şeyi Yaratan'dır... Var olan her şey Yaratan'ın bir parçasıdır. Evren de Yaratan'ın bir kısmıdır... Yaratan'ın bir parçası olan ruh hiçbir zaman ölmez...
Ruhun asıl amacı Yaratan'a dönmektir... İnsanın "Ben Tanrı'yım "demesi Ezoterizme göre doğrudur...Fakat; Yaratan insan değildir... Çeşitli Ezoterizm tanımlamalarının satır başları şöyledir:

* Ezoterizm asıl gerçeklerin yalnızca anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirilebileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir. Genel olarak Arapça ve eski Türkçe'de "Batıniye", Fransızca'da "Esoterisme" ve İngilizce'de "Esoterism" yada" Esotericism " karşılığıdır. Bu sözün Türkçede yeni kullanılan karşılığı "İçrekçilik " tir.mnmn
 

* Ezoterizme göre, ezoterik bilgiler, yani hakiki bilgiler içeren sırlar herkese açıklanmamalı, ancak belli eğitimlerden geçip o bilgileri almaya hak kazanmış, layık olmuş kişilere derece, derece açıklanmalıdır. Kimseye, değerini ve anlamını anlayamayacağı böyle bilgilerin verilmemesi gerektiği gibi; kimseye kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bilgi de verilmemelidir. Çünkü taşıyamayacağı bilgi, kişiye bir yarar vermeyeceği gibi zararlı da olabilir. Hakiki bilgiler bir tür enerjidir... Dozunda alınmalıdır.
 

* Ezoterizm ya da ezoterik felsefe insanlığın en eski günlerinden buyana üzerinde düşünülmüş, her türlü süzgeçten geçmiş ve her dönemde kendisine yandan bulmuş en eski felsefi ekollerden birisinin batılı dillerdeki adıdır. Doğulu dillerde Batınilik olarak bilinen bu felsefe onbinlerce yıldan buyana süregelmiş ve günümüz çağdaş dünyasının oluşumunda en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Felsefi alanda Ezoterizmin bir diğer adı, "Panteizm" ya da "kamu tanrıcılıktır".


* Tek tanrılı dinlerden önce bir çok; çok tanrılı dinde ve felsefi ekolde geliştirilen bu akım Musevilikte "Kabala " , Hıristiyanlıkta "Şövalye tarikatları" ve İslamiyette de "Tasavvuf ” olarak varlığını sürdürmüştür. Bu felsefi akımın birincil ödevinin; akılcılık, sevgi ve sezgi gücünü kullanarak bir insanı tekâmül ettirmek kâmil insan haline dönüştürmek ve bu yolla Tanrı'ya ulaşmasını sağlamak olduğu söylenebilir... İslâm dininde Mevlâna, böyle bir akımın düşünürüdür.


* Ezoterizm sözcük olarak Yunancadan eswtelikov içe ait, içrek, sadece müritlerin bildiği (gizli öğreticilik olarak kullanılmıştır) sözcüğünden gelmektedir. Anlam olarak ise Ezoterizm "sadece belli sayıda müritlere açıklanan, halkın düzeyine inmeyen, ya da inmemesi gereken doktrine" denir. Ezoterik doktrin " müritlere sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve öğretilere" denir... Meydan Larousse ansiklopedisi ise Türkçe eş anlamlısı "içrek" başlığı altında daha geniş bilgi vermektedir: "yalnız vakıf olanlara öğretilen / vakıf olmayanlarca anlaşılmayan bilgi veya eserler için kullanılır / "
 

* Ezoterizm hakkında dikkat edilmesi gereken bir husus da dinlerin ezoterik ve egzoterik yanları olmakla birlikte, ezoterizm sadece dinlerin ezoterik yanı demek değildir. Bunun yanında ezoterizm sadece belli topluluklara ait bir din de değildir.
 

* Kutsal olan sadece dinin tekelinde bulunmaz, daha farklı bir deyişle kutsal ile ilgilenen her öğreti bir din olmak zorunda değildir. Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bakıştır sadece.
Yukarıdaki tanımlamalar bize çok geniş bir alan olan Ezoterizm ile ilgili genel bir fikir veriyor... Ezoterizmin önderlerine göre önemli olan, binlerce yıldır nesilden nesle aktarılan bilgilerin, dünyamızın geleceğine ışık tutmasıdır... Ezoterizm bu nedenle önemlidir... Yaşamda her şey enerjidir...Ezoterizm bilgisi de enerjidir çünkü; ezoterik bilginin bir etki alanı vardır... Dolayısıyla Ezoterizm bilgisi bir enerjidir... Ümit edelim Ezoterizmin enerjisi günün birinde yaşamın tüm sırlarını çözsün... Hemen, hemen bütün dinler ezoterik bilgiler kullanılmışlardır fakat; günümüzde Ezoterizmin önemi; düşünce enerjisinin, düşünce ve onun gücünün kanıtlanması ile ön plâna çıkmıştır... Bunu kanıtlamayı amaçlayan bilimsel araştırmalar, Ezoterizmin talebelerine yeni bir rasyonel taban oluşturmuştur... Bu yeni araştırmalar ve buluşlar adeta düşünce gücünün mucizeleridir... Parapsikoloji bilimi bu mucizelerle yakından ilgilidir... Parapsikoloji deneyleri senelerdir düşünce gücünün ne denli etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır...
 

Düşünce gücüyle:
Bir kurbağanın kalbinin durdurulması...
Bazı Buda müritlerinin havada asılı durabilmeleri...
Cisimlerin hareket ettirilebilmesi gibi düşünce enerjisi sonuçları, kanıtlarıyla görsel olarak ortaya konsa bile, inandırıcılıkları hep şüphe ile karşılanmıştır...
Ancak... son iki yıl içinde; Amerika'nın Massachusets eyaletindeki Duke Üniversitesi, yine Amerika'daki Cybernetis Inc. şirketi ve son olarak da New York eyaleti sağlık bakanlığının, Wodsworth Araştırma Merkezi tarafından yaptırılan araştırmalar, son olarak nöroteknoloji uzmanı Prof. Dr. John Donoghve'nun telekinezi konusundaki başarılan, düşünce gücünün var olduğunu mucizevi bir şekilde kanıtlarıyla ortaya koymuştur... Ezoterizmde en çok ilgi çeken konu, düşünce enerjisine ilişkin mucizelerdir... İnsan evriminde bu mucizeler önemli roller oynamıştır... Eski medeniyetlerden bu yana gerçekleştirilen destansı mucizeler; kulaktan kulağa nesiller boyu bize kadar gelmiştir... Adeta imkânsızın başarısı olarak görülen bu olaylar, insanlığı şekillendiren en önemli unsurlardandır... Mucizelerin nasıl başarılabildiği hep gizli sırlar öğretisi olarak, gizli kapıların arkasında kalmıştır... Bu bilgilerin yaygın bir şekilde yayılması, tarih boyunca engellenmiştir...
Çünkü...
Bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilecek bu sırların, insanlığın yozlaşmasına yol açacağından korkulmuştur... Nitekim; Ezoterizm öğretilerine göre, Mu medeniyetlerinde yan gallaktik insanlar, bu mucize becerilerini, yerli yersiz sergileyerek, yaşadıktan toplumun değerlerini belki de alt üst etmişlerdir...
Koca Mu medeniyetinin çökmesinin arkasındaki en büyük neden belki de budur...
Bu gizli öğretilerin amacı; insanın, Yaratan'ı ile olan ilişkisini aydınlatmaktı... Düşünce gücüne inanan insan, Yaratan'ına daha yakınlaşacaktır...
Düşünce gücünü kullanarak önemli mucizeler gerçekleştiren Mısır rahipleri, kutsal bilgileri kendi yakın çevreleri içinde saklamışlardır...
Mısır medeniyetinin amacı, yetiştirdikleri insiyelerine; yani talebelerine bu bilgileri aktarmaktı...
Asıl amaç, bu insiyelerin içinden olağan dışı yetenekli rahipler yetiştirmekti...
Bu rahiplerden beklenen; içinde bulundukları toplumları bu moral değerleri etrafında birleştirmeleri idi...
Ve...
Sonunda onlara göre bu düşünce mucizeleri etkin bir şekilde kullanılabilecekti.
Üç peygamber ve en yaygın üç dinin ortaya çıkmasında da Ezoterizmin katkısı olmuştur. Düşünce enerjisinin mucizeleri, belirli noktalara odaklanan yoğun bir konsantrasyon neticesinde gerçekleşiyordu... Bu yetenekler, düşünce gücüyle maddeleri hareket ettirebiliyorlardı... Bu, düşüncenin Telekinezi gücüydü... Zaman kavramını atarak düşünce gücü ile bir yere adeta ışınlanmak veya aynı anda iki yerde birden olabilmek... Bu, Astral seyahat ve telepati gücünün neticesiydi... Yine düşünce gücü ile kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek, medyumluktu... Medyumlar, gelecekteki olayları bir kâhin gibi sezebiliyorlardı... Bu da, medyumların durugönü mucizeleri idi... Maddeleri havada tutabilmek, kendilerinin havada asılı kalmalarını sağlayabilmek ise levitasyon yetenekleri idi... Ruhun sonsuz gücü bu mucizelerde görülüyordu...
Tüm dinler bu mucizeleri kullanmışlardır...
İnsanlığın Yaratan'ına yakınlaşmasında mucizelerin rolü büyük önem taşır...
Bu mucizeleri başarabilen insanlar, Yaratan'ın aşkı ile yanıp tutuşurlar...
Onları yakıp tutuşturan; Yaratan'a kavuşma arzusudur... Yaratan'la bir olabilme coşkusudur... Herkes bu yeteneklere sahip olamaz...
Fakat; bu bilgileri özümseyen insan, gelişmiş bir ruhsal yapıya sahip olabilir...
Kendi kendilerine bu mucizeleri gerçekleştiremez ama onların bilincindedir...
İşte ezoterik insanların felsefesi bu idi... İşin aslı şu ki; büyük bilinmeyenin ortasındayız... Ve öyle gözüküyor ki; içinde bulunduğumuz bu yüzyılda insanlık, bu bilinmeyenleri bulmada daha istekli ve heyecanlı olacaktır...HABERLER

< >
 • Kanser şüphesi göz muayenesinde anlaşılabilir

  Uzmanlar göz muayenesiyle bazı kanser türlerinin anlaşılabileceğini belirtiyor. Göz muayenesiyle en sık görülen göz kanseri koroid melanomu anlaşılabiliyor.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

  Mide gribi adını son zamanlarda daha sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Aslında normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etki ediyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. 

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Turşu sahiden probiyotik mi?

  İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Depresyonu iyileştirmek için turşu yiyin" açıklaması üzerine Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz turşunun probiyotik olup olmadığını yazdı.

  Habertürk: 09.04.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

tüm haberler

 
free mp3 | mp3 download | youtube mp3 | download mp3 album | fresh mp3 music | mp3 top songs | download free music | mp3