“İNFOTEİZM, Tanrı’nın, evrenin, yaşamın, evrimin ve bilgilerinin paradigmasını İslamiyetin mistik boyutuyla harmanlayan bir felsefi kavramımdır.”
ÖZER UÇURAN ÇİLLER

“İNFOTEİZM, Tanrı’nın, evrenin, yaşamın, evrimin ve bilgilerinin paradigmasını İslamiyetin mistik boyutuyla harmanlayan bir felsefi kavramımdır.”
ÖZER UÇURAN ÇİLLER

“YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR” ( ÖZER UÇURAN ÇİLLER )


“YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR” ( ÖZER UÇURAN ÇİLLER )


AFORİZMA DİZİ 9

HERŞEYİN GERÇEĞİ

İnsanoğlunu Yaradan’ın varlığına götüren Tanrısal Sistem “Herşeyin Gerceği”ni içinde barındırır.

Bu gerçek, Tanrı parçacığının (higgs bozonu) taşıdığı algoritma’da¹ saklıdır.

Evrende meydana gelen her olayı tek başına izah edebilecek, Stephen Hawking’in “Herşeyin teorisi” değil, Tanrısal Sistemin fenomenidir.

Kaldı’ ki rahmetli Hawking bu teori ile ilgili somut bir tez ve kanıt getirememiştir.

Tanrısal sistem, Yaradan’ın çok boyutlu bir demokrasi içinde meydana getirdiği ve tüm insanların kişisel katkıları ile de şekillendirdiği akıllara durgunluk veren muhteşem bir ilahi mekanizmadır.

Dünyamızla ilgili “herşey”; evrensel yasaları, varoluşu, evrimi ve morfogenetik alanların iletişimini içeren kavramların bütünüdür. Bu bütünü hipotezler dizisi olarak ifade eden ortaya koyduğum Tanrısal Sistemdir.

Tanrısal Sistem morfik alanların enformasyon fenomeni üzerine temellenir ve kendi enformasyon kodlamaları ile hem makrokozmos hem de mikrokozmos planlarda, her bireyin özel frekans şifreleri ile insanları birbirine bağlayan fenomendir.

Herşeyin gerçeğinin, kronolojik gelişiminin son aşaması Tanrısal Sistemdir, yani “herşeyin gerçeğidir”.

Hipotetik – Dedüktif ² modeli kullanarak “Herşeyin Gerçeği”ne getirdiğim bilimsel açıklamalar, ümit ederim Yaradan’ın varlığının yüceliğine, parlayan bir ışık tutacaktır.

Açıklamalar :
¹ Algoritma: Matematikte ve bilgisayar biliminde, bir işi yapmak için tanımlanan, sonlu işlemlerin bilgi kümesidir.
²Hipotetik – Dedüktif  :  Hipotez ileri sürme ve bunları mantıksal sonuçlar yoluyla test etme yöntemi.


Ekselans Patrik Bartholomew’un Özer Uçuran Çiller’e Infoteizm Kitabıyla İlgili Yazdığı Mektup

Türkçe Tercümesi

Tanrı nezdinde çok sevdiğimiz, Saygıdeğer Bay Özer Uçuran Çiller’e: Tanrı’nın inayeti ve huzuru üstünüzde olsun.
İnfoteizm/Tanrı’nın Enformasyonu adlı muhteşem kitabınızı alışım üzerine, sizinle kurduğumuz temas nedeniyle samimi şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel yayın aracılığıyla, farklı iman ikrarları ve dinlere mensup insanlar arasındaki diyalog gereksinimi, gerçekten yeniden canlandırılmıştır. Bununla beraber, okuyucular, kendi dini inançları ya da kültürel alt yapılarına bakılmaksızın, yaratılışın başından bu yana, Tanrı’nın yaşayan varlığını kabul etmeye davet edilmektedir.
Çalışmanızla ilgili en etkileyici husus ise, onun her şeye karşın, eylem için oluşturmuş olduğu güçlü istektir. Dünya’nın geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan çok önemli dini şahsiyetlerinin yapmış olduğuna benzer bir şekilde, burada, bu kitapta da seslenilenler, insanlıktan nasibini almamış kalpsizlere dönüştürülmüş kalpler, körleştirilmiş gözler ve sağırlaştırılmış kulaklardır. Buradan hareketle, günümüz için asıl vurgulanması gereken şey, büyük Peygamber İsa ve diğer peygamberleri yansıtmaktır. Bizler sadece gözlerimizle gördüğümüzde, kulaklarımızla duyduğumuzda ve kalplerimizle anladığımız zaman, her şeye yayılmış, her yerde var olan Yaratıcı’yı doğru olarak anlayabiliriz.
Şahsınıza bir kez daha teşekkür eder, yeni yılda Tanrı’nın semadan, Size ve ailenize en güzel ve en mükemmel armağanlarını yollaması için yürek dolusu dileklerimizi ifade etmek isteriz.

Özer Uçuran Çiller aynı zamanda dünyanın en çok kişisel özdeyişi olan, aforizma yazarıdır.

INFOTEİZM HAFTANIN SÖZLERİ

HERŞEYİN GERÇEĞİ

İnsanoğlunu Yaradan’ın varlığına götüren Tanrısal Sistem “Herşeyin Gerceği”ni içinde barındırır.

Bu gerçek, Tanrı parçacığının (higgs bozonu) taşıdığı algoritma’da¹ saklıdır.

Evrende meydana gelen her olayı tek başına izah edebilecek, Stephen Hawking’in “Herşeyin teorisi” değil, Tanrısal Sistemin fenomenidir.

Kaldı’ ki rahmetli Hawking bu teori ile ilgili somut bir tez ve kanıt getirememiştir.

Tanrısal sistem, Yaradan’ın çok boyutlu bir demokrasi içinde meydana getirdiği ve tüm insanların kişisel katkıları ile de şekillendirdiği akıllara durgunluk veren muhteşem bir ilahi mekanizmadır.

Dünyamızla ilgili “herşey”; evrensel yasaları, varoluşu, evrimi ve morfogenetik alanların iletişimini içeren kavramların bütünüdür. Bu bütünü hipotezler dizisi olarak ifade eden ortaya koyduğum Tanrısal Sistemdir.

Tanrısal Sistem morfik alanların enformasyon fenomeni üzerine temellenir ve kendi enformasyon kodlamaları ile hem makrokozmos hem de mikrokozmos planlarda, her bireyin özel frekans şifreleri ile insanları birbirine bağlayan fenomendir.

Herşeyin gerçeğinin, kronolojik gelişiminin son aşaması Tanrısal Sistemdir, yani “herşeyin gerçeğidir”.

Hipotetik – Dedüktif ² modeli kullanarak “Herşeyin Gerçeği”ne getirdiğim bilimsel açıklamalar, ümit ederim Yaradan’ın varlığının yüceliğine, parlayan bir ışık tutacaktır.

Açıklamalar :
¹ Algoritma: Matematikte ve bilgisayar biliminde, bir işi yapmak için tanımlanan, sonlu işlemlerin bilgi kümesidir.
²Hipotetik – Dedüktif  :  Hipotez ileri sürme ve bunları mantıksal sonuçlar yoluyla test etme yöntemi.


Ekselans Patrik Bartholomew’un Özer Uçuran Çiller’e Infoteizm Kitabıyla İlgili Yazdığı Mektup


Türkçe Tercümesi

Tanrı nezdinde çok sevdiğimiz, Saygıdeğer Bay Özer Uçuran Çiller’e: Tanrı’nın inayeti ve huzuru üstünüzde olsun.
İnfoteizm/Tanrı’nın Enformasyonu adlı muhteşem kitabınızı alışım üzerine, sizinle kurduğumuz temas nedeniyle samimi şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel yayın aracılığıyla, farklı iman ikrarları ve dinlere mensup insanlar arasındaki diyalog gereksinimi, gerçekten yeniden canlandırılmıştır. Bununla beraber, okuyucular, kendi dini inançları ya da kültürel alt yapılarına bakılmaksızın, yaratılışın başından bu yana, Tanrı’nın yaşayan varlığını kabul etmeye davet edilmektedir.
Çalışmanızla ilgili en etkileyici husus ise, onun her şeye karşın, eylem için oluşturmuş olduğu güçlü istektir. Dünya’nın geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan çok önemli dini şahsiyetlerinin yapmış olduğuna benzer bir şekilde, burada, bu kitapta da seslenilenler, insanlıktan nasibini almamış kalpsizlere dönüştürülmüş kalpler, körleştirilmiş gözler ve sağırlaştırılmış kulaklardır. Buradan hareketle, günümüz için asıl vurgulanması gereken şey, büyük Peygamber İsa ve diğer peygamberleri yansıtmaktır. Bizler sadece gözlerimizle gördüğümüzde, kulaklarımızla duyduğumuzda ve kalplerimizle anladığımız zaman, her şeye yayılmış, her yerde var olan Yaratıcı’yı doğru olarak anlayabiliriz.
Şahsınıza bir kez daha teşekkür eder, yeni yılda Tanrı’nın semadan, Size ve ailenize en güzel ve en mükemmel armağanlarını yollaması için yürek dolusu dileklerimizi ifade etmek isteriz.


Özer Uçuran Çiller aynı zamanda dünyanın en çok kişisel özdeyişi olan, aforizma yazarıdır.

INFOTEİZM HAFTANIN SÖZLERİ

HERŞEYİN GERÇEĞİ

İnsanoğlunu Yaradan’ın varlığına götüren Tanrısal Sistem “Herşeyin Gerceği”ni içinde barındırır.

Bu gerçek, Tanrı parçacığının (higgs bozonu) taşıdığı algoritma’da¹ saklıdır.

Evrende meydana gelen her olayı tek başına izah edebilecek, Stephen Hawking’in “Herşeyin teorisi” değil, Tanrısal Sistemin fenomenidir.

Kaldı’ ki rahmetli Hawking bu teori ile ilgili somut bir tez ve kanıt getirememiştir.

Tanrısal sistem, Yaradan’ın çok boyutlu bir demokrasi içinde meydana getirdiği ve tüm insanların kişisel katkıları ile de şekillendirdiği akıllara durgunluk veren muhteşem bir ilahi mekanizmadır.

Dünyamızla ilgili “herşey”; evrensel yasaları, varoluşu, evrimi ve morfogenetik alanların iletişimini içeren kavramların bütünüdür. Bu bütünü hipotezler dizisi olarak ifade eden ortaya koyduğum Tanrısal Sistemdir.

Tanrısal Sistem morfik alanların enformasyon fenomeni üzerine temellenir ve kendi enformasyon kodlamaları ile hem makrokozmos hem de mikrokozmos planlarda, her bireyin özel frekans şifreleri ile insanları birbirine bağlayan fenomendir.

Herşeyin gerçeğinin, kronolojik gelişiminin son aşaması Tanrısal Sistemdir, yani “herşeyin gerçeğidir”.

Hipotetik – Dedüktif ² modeli kullanarak “Herşeyin Gerçeği”ne getirdiğim bilimsel açıklamalar, ümit ederim Yaradan’ın varlığının yüceliğine, parlayan bir ışık tutacaktır.

Açıklamalar :
¹ Algoritma: Matematikte ve bilgisayar biliminde, bir işi yapmak için tanımlanan, sonlu işlemlerin bilgi kümesidir.
²Hipotetik – Dedüktif  :  Hipotez ileri sürme ve bunları mantıksal sonuçlar yoluyla test etme yöntemi.


Ekselans Patrik Bartholomew’un Özer Uçuran Çiller’e Infoteizm Kitabıyla İlgili Yazdığı Mektup

Türkçe Tercümesi
Tanrı nezdinde çok sevdiğimiz, Saygıdeğer Bay Özer Uçuran Çiller’e: Tanrı’nın inayeti ve huzuru üstünüzde olsun.

İnfoteizm/Tanrı’nın Enformasyonu adlı muhteşem kitabınızı alışım üzerine, sizinle kurduğumuz temas nedeniyle samimi şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel yayın aracılığıyla, farklı iman ikrarları ve dinlere mensup insanlar arasındaki diyalog gereksinimi, gerçekten yeniden canlandırılmıştır. Bununla beraber, okuyucular, kendi dini inançları ya da kültürel alt yapılarına bakılmaksızın, yaratılışın başından bu yana, Tanrı’nın yaşayan varlığını kabul etmeye davet edilmektedir.

Çalışmanızla ilgili en etkileyici husus ise, onun her şeye karşın, eylem için oluşturmuş olduğu güçlü istektir. Dünya’nın geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan çok önemli dini şahsiyetlerinin yapmış olduğuna benzer bir şekilde, burada, bu kitapta da seslenilenler, insanlıktan nasibini almamış kalpsizlere dönüştürülmüş kalpler, körleştirilmiş gözler ve sağırlaştırılmış kulaklardır. Buradan hareketle, günümüz için asıl vurgulanması gereken şey, büyük Peygamber İsa ve diğer peygamberleri yansıtmaktır. Bizler sadece gözlerimizle gördüğümüzde, kulaklarımızla duyduğumuzda ve kalplerimizle anladığımız zaman, her şeye yayılmış, her yerde var olan Yaratıcı’yı doğru olarak anlayabiliriz.

Şahsınıza bir kez daha teşekkür eder, yeni yılda Tanrı’nın semadan, Size ve ailenize en güzel ve en mükemmel armağanlarını yollaması için yürek dolusu dileklerimizi ifade etmek isteriz.

Özer Uçuran Çiller aynı zamanda dünyanın en çok kişisel özdeyişi olan, aforizma yazarıdır.

INFOTEİZM HAFTANIN SÖZLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖZER UÇURAN ÇİLLERİN KİTAPLARI


Mutlu Ve Başarılı
Olma Sanatı


Yeni Çağda Düşünce Gücü
ve Holistik Sağlığa
Açılan Pencere


Sırrın Sırrı


Yazgı Değişken Kader


Infoteizm
Tanrının Enformasyonu


Mutlu Huzurlu Başarılı
Olabilme Sanatı


Düşüncenin Simyacılığı
Beyin Düşünce Üretmez


Tanrı Parçacığının Sırrı
Tanrısal Sistem
Bir Bilimsel Yaklaşım


The Art Of  Being Happy And Successful


Infotheism
God’s Information


Alchemy Of Thought


The Secret’s Secret


Yaşam Düşüncedir


God’s Particle The Secrect
Of
The Divine System


Biyo-Enformasyonel Rezonans Tıbbı
Tanrısal Sağlığın Sırrı


The Secret of Divine Health


Evlilik Yolculuğu


Sır’rın Sırları


Secret’s Secrets


Başarının Sırları


Korkularla Baş Etme


Herşeyin Gerçeği


100 Yaşam Kesiti
1000 Aforizma


200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-2


200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi – 3

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 4

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 5

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 6

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 7


200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 8

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 9


ÖZER UÇURAN ÇİLLERİN KİTAPLARI


Mutlu Ve Başarılı
Olma Sanatı


Sırrın Sırrı


Infoteizm
Tanrının Enformasyonu


Düşüncenin Simyacılığı
Beyin Düşünce Üretmez


The Art Of  Being Happy And Successful


Alchemy Of Thought


Yaşam Düşüncedir


Biyo-Enformasyonel Rezonans Tıbbı
Tanrısal Sağlığın Sırrı


Evlilik Yolculuğu


Secret’s Secrets


Korkularla Baş Etme


100 Yaşam Kesiti
1000 Aforizma

200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-3

200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-5

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 7

200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 9


Yeni Çağda Düşünce Gücü
ve Holistik Sağlığa
Açılan Pencere


Yazgı Değişken Kader


Mutlu Huzurlu
Başarılı
Olabilme Sanatı


Tanrı Parçacığının Sırrı
Tanrısal Sistem
Bir Bilimsel
Yaklaşım


Infotheism
God’s
Information


The Secret’s Secret


God’s Particle The Secrect
Of
The Divine System


The Secret of Divine Health


Sır’rın Sırları


Başarının Sırları


Herşeyin Gerçeği


200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-2

200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-4

200 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma / Dizi-6


200 Yaşam Kesiti 1000
Aforizma / Dizi – 8

SAĞLIK HABERLERİ

Türk bilim adamlarının geliştirdiği kit akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği KKTC’nin yerli PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından akredite edildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türk bilim insanlarınca geliştirilen …

Genetik check-up! Anne baba olmadan önce bu testleri yaptırın

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında son yıllarda genetik alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde, daha önce tanı konulamayan birçok hastalığa günümüzde kesin tanı konulabildiğine dikkat …

Kansere bağlı ölümler azalıyor

Akciğer kanseri, dünyada en yaygın görülen ikinci kanser türü olmakla birlikte, yaşam kaybıyla sonuçlanan kanser türleri arasında da birinci sırada geliyor. Ancak umut verici …