Dinler Arası Diyalogun Güçlendirilmesi Clarion Review – USA

Infoteizm/Tanrı’nın Bilgisi

Dinler Arası Diyalogun Güçlendirilmesi
Clarion Review – USA

Özer Uçuran Çiller’in mantıklı düşüncelere dayalı bu kitabına göre Tanrı gerçekten ayrıntılarda gizlidir.
Özer Uçuran Çiller, İnfoteizm adlı kitabında Tanrı’nın var olduğuna dair inancını ve yaradılışın yapı taşları olan bilgi
ile enerji üzerinde yürütülecek bilimsel incelemeler yoluyla Tanrı’nın varlığını kavrayabileceğimizi açık bir dille ifade eder.
Müslüman Türk bir yazar, araştırmacı, yönetici ve girişimci olan Çiller, kendi ortaya attığı “infoteizm” terimiyle, yaradılışın
başlangıcından beri kendisiyle ilgili bilgiyi taşıyan atom altı parçacıklar yoluyla varlığının kanıtını sunan Yaradan’ın bilimsel
bilgi yoluyla kavranabileceği ve kabul edilebileceği bir inancı tasvir eder. Çiller, bilimin Tanrı’nın varlığını reddetmesinin bir
zayıflık olduğunu öne sürer, çünkü “Tanrı’nın varlığına dair kanıtların yokluğu, Tanrı’nın var olmadığının kanıtı değildir.”
“Belli frekansların ötesindeki sesleri algılayamasak veya duyamasak da, onların varlığını inkar edemeyiz” diyen Çiller,
“yasalara inanıyorsak, bu yasaları yaratmış olan bir varlığın var olduğuna da inanmamız gerekmez mi?” diye ekler.
Çiller’e göre zayıflık, evrimin akıllı ve düzenli bir eyleminin değil, bir dizi “rastlantı” sonucu olduğuna dayalı olan ateizmin de
özelliklerinden biridir.
İnfoteizm’de, “ evrenin görünüşü Tanrı’nın evrensel yasaları yoluyla belirlenebilir” şeklindeki
düşüncenin sunuluşu son derece ikna edicidir. Yazar inancını felsefe ve metafizik alanlarındaki
bilgileriyle de destekler ve kendi gibi “her şeyin düşünce, her şeyin de bilgi” olduğuna inanan
teosofistlerin eserlerine dayanır. Çiller ayrıca Amerikalı fizikçi ve bilgi teorisinin öncüsü John
Archibald Wheeler’in çalışmalarından yararlanmıştır; Wheeler’e göre “evrenin ana ilkesi
atomlar veya kuarklar değil ‘bilgi”dir.”
İngiliz dilindeki okurların bu eseri okuyabilmesi için Adnan Tonguç tarafından yapılan tercüme
takdire değerdir; bilimsel ve felsefi tartışmalar okumayı biraz zorlaştırsa da, kitap akıcı bir dile
sahiptir ve gramer veya sentaks açısından fazla hata yoktur. Kitabın ön ve arka kapak tasarımı
sade ama anlamlıdır; içerik sayfası iyi düzenlenmiştir; yazar biyografisi kapsamlıdır; kitabın
sonundaki uzun kaynakça da ilginç ve faydalı eserin ve yazarın saygınlığına katkıda bulunur.
Çiller’in kitabı, Yaradan’ın – kabilelerin geleneklerine, dinlere veya farklı kültürlere değil –
bilim alanındaki kanıtlara dayalı inancının Semavi dinlerin, aralarındaki ortak noktaların
farklılıklarından daha önemli olduğunu keşfetmesini sağlayabileceğine dair bir umut sunar.
Clarion Review_USA
Kristine Morris
5 Kasım 2013