YAŞAM KESİTLERİ – AFORİZMALAR

Aforizmalarım,  özgün yaşam kesitlerinin değer yargılarını kısaca ifade eden özdeyişlerimdir. Sözlük anlamında aforizmalar  öznel ve bilimsel bir hakikat içeren sarsıcı özdeyişler olarak ikiye ayrılır. Öznel aforizmalar genellenemez ancak bilim ve ilim niteliğinde yazılan aforizmalar genellenebilir . Aforizmalarımın çoğunluğu ilim ve bilim bağlamında yazdığım aforizmalardır.

Özer UÇURAN ÇİLLER