AFORİZMALAR

Kaydırarak yaşam kesitini bulun.

      CÖMERTLİK / İYİLİKSEVERLİK

      ÇÖZÜM

    DAHİ

     DAVRANIŞ