Özer Uçuran Çiller Tanırsal Sistemin Bilimselliğini Açıklayan Kişidir

Mu ve Atlantis medeniyetlerini ortaya çıkaran İngiliz albay James Churchward’dır.
Churchward elde ettiği binlerce tabletten Mu Medeniyetinin varlığına ilişkin pek çok
kanıt elde etmiştir. Ona göre Atlantisli Osiris Mu Kıtasında eğitilmiş sonra Atlantis’e
dönerek orada büyük reformlar yapmıştır. Osiris Mu’da Sirius öğretisinden etkilenmiş
ve Osiris doktrinin kurucusu olmuştur.
Osiris’in Atlantis’te öldürülmesinden 6000 yıl sonra aynı öğretinin talebesi / insinyesi
olan Hermes Thot “Büyük Tufan” dan sonra Mısır’a göç etmiştir. Hermes Thot
Yunanca metinlerde astronominin (gök bilim), astrolojinin (yıldız bilim) tıbbın ve
bilgeliğin kurucusu olarak bilinir. Hermetizmi açıklayan kitabın ismi Kybalion’dur.
Kybalion’un konusu evrensel yasalardır. Üç insinye tarafından yazılan bu kitap 1912
yılında Amerika’da yayınlanmıştır. Kitabın dili İnsinyelere yönelik olduğundan bilimsel
açıklamalardan yoksundur. Özer U.Çiller senelerdir birçok kitabında evrensel yasalar
olarak anılan Hermetik prensiplerin bilimselliğini ortaya koymuş ve bu prensipleri de
içine alan “Tanrısal Sistemin” bilimselliğini açıklamıştır.
Not: On iki ayrı dilde yaptığımız araştırmalar sonucunda “Tanrısal Sistem” (Divine
System) anlamında bir temel öğe ve bilimsel açıklama bulunamamıştır.