Yaman Törüner (100 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma)

Özer Uçuran Çiller’in 100 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma Kitabı ile İlgili Yaman Törüner’in Yazdığı Köşe Yazısı

Aforizmalar bir başka deyişle özdeyişler, derin anlam içeren kısa veya öz olan anlatımlardır. Özer Uçuran Çiller, ‘100 Yaşam Kesiti 1000 Aforizma’ kitabında büyük çoğunluğu kendisine ait olan aforizmalara yer vermiş. Aforizmalar, okuyana özlü güzel sözlerle yol gösteren duygu ve yaşam ilkeleridir. Nietzche’nin dediği gibi başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi on cümlede anlatabilmektir. Gönül zenginliği ve duygularla beslenen davranışları içinde barındıran, özlü güzel sözlerden kaynaklanan aforizma eski dilde ‘kelemkibar’ olarak anılırdı.

Kitaptaki bazı aforizmalar

Bio-Enformasyonel tıp
Bio-Enformasyonel tıbbı, bir kuantum tıbbıdır.
Kuantum tıp her insanın frekans tabanlı şifre kodlarını kullanarak kişiye özel tanı ve tedavi sistemlerini kullanır.

Karşılıklı aşk yoktur
Karşılıklı aşk yoktur; bir taraf ‘aşık’sa, diğer taraf ‘seven’dir.
Başarının 3Y ilkesi vardır. Bunlar ‘Yeterli’, ‘Yetenekli’ ve ‘Yerinde olabilmek’tir.

Lütfeder misiniz?
‘Lütfeder misiniz?’ sözünü yeri geldiğinde sıkça kullanın.
Cinsellik, Tanrısal sistemin yedinci ve son ilkesidir.
Yaşam düşüncedir.
* İnsan düşüncedir, ne düşünüyorsa onu yaşar.
* Ne düşünüyorsanız onu yaşarsınız ve “O”sunuz.

Evlilik zordur
* Evet; evlilik zordur; ancak hayatta her başarıya giden yol da zorluklarla doludur.
* Evlilikte önemli olan “al gülüm, ver gülüm” ilkesidir.

Mantık ve gerçek
* Mantık doğru düşünce ve gerçeğin bilimidir.
* Felsefe, bilginin ve gerçeğin bilimsel olarak araştırılmasıdır.

Atom altı parçacıklar
* Fotonlar, atom altı elektromanyetik parçacıklarıdır.
* Takyon, evrendeki tüm frekansların kıvılcım parçacıklarıdır.

Kendine inanmak
* Kendine inanmak, kendinden emin olmak, kendine saygı duymak ego değildir.
* Kendinize güvenmiyorsanız, kimseye güvenmeyin.
* Huzurlu insan; dengeli, olumlu, kendisiyle barışık ve egosuz bir insandır.

İnfoteizm
* İnfoteizm, Tanrı’nın dünya ve insanlar ile sürekli iletişim içinde olduğunu ifade eden bir kavramdır.
* İnfoteizm, ontoloji(varlık) ve epistomoloji(bilgi kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır.
* İnfoteizm kavramının üç mücevheri; sevecenliğe, dürüstlüğe ve Yaradan’ın varlığına gönülden bağlı olmaktır.

Yaman Törüner, Milliyet Gazetesi, 25-26 Eylül 2017