Yaman Törüner (Herşeyin Gerçeği)

Özer Uçuran Çiller’in Herşeyin Gerçeği Kitabı ile İlgili Yaman Törüner’in Yazdığı Köşe Yazısı

Albert Einstein’a göre “Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlan-dığınızda, artık yapacak bir şey yoktur; o gerçeklik size ait olur; bundan başka bir yol yoktur.” Ancak, bu gerçeklik, felsefe değildir; fiziktir!
Evren gerçekte büyük bir frekans, titreşim yani enerjinin ifadesidir ve yaşamın sırları enerjinin titreşiminde saklıdır. Frekans’a ışın parçacıkları veya dalga olarak bakarsak frekansın tanımı bir zaman birimi içinde duran bir noktadan geçen dalga sayılarıyla ifade edilir.

Frekans ve titreşim arasındaki fark, titreşim-ritim-salınım döngüsü oluşumu ile frekansın meydana gelişinden kaynaklanır. Bu nedenle, enerji oluşumu “titreşim”le başlar ve gerçek ifadesini “frekans” ile bulur.

Tanrısal Sistem

Özer Uçuran Çiller, yeni kitabı “Herşeyin Gerçeği”nde Tanrısal Sistem’i şu şekilde tanımlıyor:

“Tanrısal Sistem, Yaradan’ın tüm âlemi, yaşamı ve evrimi evrensel yasaların enformasyonunu taşıyan holografik boyutlu evrensel bir yapı içinde, bir enerji zerresinden var ettiği ve tüm canlıların morfik iletişiminin rezonans katkılarıyla da yaşamı evrimleştirdiği, Tanrısal “rehberlik” mekanizmasıdır.”

İnsanoğlunu Yaradan’ın varlığına götüren Tanrısal Sistem, “Herşeyin Gerçeği”ni içinde barındırır.

Bu gerçek, Tanrı Parçacığı’nın (Higgs bozonu) taşıdığı algoritmada saklıdır.

Hawking kanıtlayamadı

Evrende meydana gelen her olayı tek başına izah edebilecek, Stephen Hawking’in “her şeyin teorisi” değil, “Tanrısal Sistem”in fenomenidir. Kaldı ki Hawking günümüze kadar bu teorisiyle ilgili henüz somut bir tez veya kanıt getirememiştir.

Tanrısal Sistem, Yaradan’ın çok boyutlu bir demokrasi içinde meydana getirdiği ve tüm insanların kişisel katkılarıyla da şekillendirdiği akıllara durgunluk veren muhteşem bir ilahi mekanizmadır.

Tanrısal Sistem, morfik alanların enformasyon fenomeni üzerine temellenir ve kendi enformasyon kodlamalarıyle hem makrokozmos hem de mikrokosmos planlarda, her bireyin özel frekans şifreleriyle insanları birbirine bağlayan bir fenomendir.

Her şeyin gerçeğinin, kronolojik gelişiminin son aşaması, “Tanrısal Sistem”dir; yani, “her şeyin gerçeği”dir.

Çiller diyor ki: “Hipotetik-Dedüktüf modeli kullanarak, “Herşeyin Gerçeği”ne getirdiğim bilimsel açıklamalar, Yaradan’ın varlığının yüceliğine, parlayan bir ışık tutacaktır.”

Yaman Törüner, Milliyet Gazetesi, 11 Aralık 2017